MechanicLab

آزمایشگاه مکانیک

کلیه مراحل آماده سازی از ابتداي ورود نمونه تا قبل از انجام آزمون در این واحد انجام می شود . آماده سازی صحیح و دقیق نمونه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام تست می باشد. آزمایشگاه متالورژی کالوپ با بیش از 10سال تجربه و دارا بودن دانش و مهارت در انجام این کار به همراه پرسنل مجرب و کارآزموده و تجهیزات مدرن در انجام امر آماده سازی نمونه فعالیت می نماید.

در این واحد، آماده سازی كليه نمونه هاي قابل انجام آزمايشگاه انجام مي شود. آزمایشگاه آماده سازی مرکز قابلیت آماده سازی نمونه بر اساس استانداردها را دارا می باشد و برای این امر از تجهیزات مناسب استفاده می نماید.
سيستم بر اساس الزام استاندارد هاي آماده سازی مجهز گرديده و تمامی دستگاهها بطور خاص برای یک آزمون مشخص طراحی در آزمایشگاه مکانیک آزمون های کشش،خمش ، ضربه با کیفیت قابل قبول و در کوتاهترین زمان ممکن و نیز بر اساس استاندارد ها ی جهانی با استفاده از تجهیزات مدرن و به روز  قابل انجام می باشد. 

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است