CorrosionCoating

آزمایشگاه خوردگی

 خوردگي بيانگر كاهشي قابل توجه در ارزش يك جسم جامد است كه در معرض يك برخورد شيميايي مستقيم قرار گرفته است . هزينه هاي ناشي از خوردگي بسيار قابل توجه بوده ، چنانچه  هزینه مستقیم خوردگی در تمام کشورهای جهان بین ۳ تا ۴ درصد درآمد ناخالص داخلی است.این امر نشان می دهد که با به کار بردن موثرتر تکنولوژی های موجود و اعمال تکنیک های دقیق مدیریت خوردگی می توان از هزينه ها جلوگيري نمود..
در این آزمایشگاه امکان انجام گستره وسیعی از آزمون های پژوهشی خوردگی فلزات در شرایط سرویس‌دهی مختلف وجود دارد. این آزمایشگاه با در اختیار داشتن کارشناسان و مشاوران با تجربه توانایی ارائه مشاوره در زمینه مشکلات و معایب به وجود آمده در اثر خوردگی در صنایع گوناگون را دارا است .
لذا آزمايشگاه متالورژي كالوپ با تاسيس آزمايشگاه خوردگي از طريق ایجاد امكانات و تجهيزات خاص مورد نياز استاندارد هاي مرتبط، امكان انجام آزمون هاي خوردگي SSC و HIC را مطابق با استاندارد  NACE، به نحو مطلوب و با دقت بالا فراهم نموده است.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است