آزمون خمش
آزمون خمش توسط دستگاه اتوماتيك با مشخصه های زیر انجام می شود :

-ساخت کمپانی  Zwick/Roell آلمان

-ظرفیت شصت تن

- مجهز به نرم افزار Test Expert

- رسم  گراف توسط نرم افزار

- دقت تا سه رقم اعشار

- دارای فیکسچر های متنوع برای آزمون های مختلف

 

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است