48

دريافت لوح تقدير


بمناسبت روز جهاني استاندارد، آزمايشگاه متالورژي كالوپ مورد تقدير قرار گرفته و موفق به دريافت لوح آزمايشگاه نمونه گرديده است.

مشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است