116
پذیرش و هماهنگی ها

از انجا که مهمترین مرحله در ارائه خدمات ازمایشگاهی درک صحیح و نیاز واقعی متقاضی انجام ازمون می باشد، به این جهت ازمایشگاه متالورژی کالوپ شرایطی را فراهم نموده است تا مشتریان بتوانند از طریق بیان اهداف نهایی خود از انجام ازمون ( ها ) و با کمک گرفتن از مشاورین و کارشناسان به بهترین نتیجه در حداقل زمان و هزینه ممکن دست پیدا نمایند. در این بخش نمونه های مشتریان دریافت و اقدامات لازم در خصوص امکان سنجی، ثبت نمونه ها و ارائه کد رهگیری به مشتریان انجام میگیرد.

همچنین به منظور ارایه خدمات در زمان کوتاهتر ، مشتریان می توانند  بدون حضور در محل ازمایشگاه، پس از انجام مشاوره تلفنی با کارشناسان و متخصصان و دریافت مشاوره های لازم و اگاهی از چگونگی مراحل انجام ازمون به صورت تلفنی یا از طریق مطالعه متون مندرج در هر بخش ازمایشگاهی و ارائه درخواست اینترنتی در بخش "خدمات ما" نسبت به ارائه درخواستهای خود اقدام نمایند.

1-واحد پذیرش

{1}دریافت درخواست مشتریان

{2}     بررسی درخواست مشتریان ، در صورت نیاز ارائه مشاوره

{3}تعیین آزمون‌های مورد نیاز بر اساس خواست مشتريان و و الزامات استاندارد مورد نظر

{4}    بررسی انجام ‌پذیر بودن آزمون ها

{5}     تعیین مقدار نمونه مورد نیاز برای انجام آزمون

{6}دریافت نمونه

{7}      ثبت درخواست مشتریان و تعیین شماره پیگیری  در فرم امکان سنجی

2-واحد هماهنگی

در صورت تایید قابلیت انجام کار توسط واحد پذیرش ، واحد هماهنگی با مشتریان ارتباط برقرار نموده و مراحل صورتحساب و چگونگی انجام آزمون در مراحل زیر اطلاع رسانی خواهد گردید:

{1}-        صدور پیش فاکتور و ارسال آن

{2}-        پیگیری پرداخت هزینه از طریق دریافت رسید واریز

{3}-        هماهنگی های لازم در فرآیند انجام کار با مشتریان در رابطه با هر گونه تغییر در درخواست

{4}-          پیگیری فرآین انجام کار پیس از پذیرش

{5}-        ارایه گزارش برای مشتریان بصورت توافق شده با مشتری (حضوری ، الکترونیکی ، پست و ..)

{6}-          تحویل نمونه های باقیمانده در صورت نیاز ، به مشتری

لیست هزینه های ازمونمشتریان ما

شرکت هایی که آزمایشگاه کالوپ افتخار همکاری با آنها داشته است